โรคไต ในสัตว์เลี้ยง & SDMA

โรคไตในสุนัขและแมวแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1. ภาวะไตวายเฉียบพลัน (Acute Kidney Injury; AKI)

โรคไตวายเฉียบพลันเป็นสภาวะที่ค่อนข้างรุนแรงและเกิดขึ้นเร็ว สาเหตุอาจมาจากการรับประทานสารพิษหรือปัจจัยอื่นที่ทำให้การไหลเวียนของเลือดไตเกิดปัญหา อาการอาจรวมถึงสุนัขหรือแมวมีอาการสับสนทางจิตใจ, อาเจียน, น้ำหนักลดลง และเจ็บปวดที่หน้าท้อง ถ้ามีอาการดังกล่าวควรรีบพบสัตวแพทย์โดยทันที

2. โรคไตวายเรื้องรัง (Chronic Kidney Disease; CKD)

โรคไตวายเรื้อรังเป็นโรคที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว และมีความเสี่ยงสูงในสุนัขและแมวที่สูงอายุ หรือเป็นโรคประจำเฉพาะสายพันธุ์ อาการของ CKD อาจไม่เห็นได้ชัดเจนในระยะแรก แต่อาจรวมถึงอาการอ่อนเพลีย และอาการปวดที่หลัง ในกรณีนี้ การรักษาเน้นการควบคุมอาหารและการดูแลสุขภาพร่วมกับการตรวจเลือดเพื่อควบคุมสภาพการทำงานของไตจะเป็นสิ่งสำคัญ

การตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น

การตรวจเลือดเบื้องต้นที่สามารถช่วยในการประเมินสุขภาพไตของสุนัขและแมวได้แก่ Blood Urea Nitrogen (BUN), Creatinine (Cr), และ Symmetric Dimethyl Arginine (SDMA) ซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่างกันในการตรวจสอบสภาพการทำงานของไต:

  • Blood Urea Nitrogen (BUN): ช่วยในการประเมินสารและของเสียที่ไตต้องตัดสินใจกำจัด ค่า BUN สูงอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การรับประทานอาหารที่มีโปรตีนมากเกินไปหรือการอาเจียน
  • Creatinine (Cr): เป็นสารที่สร้างขึ้นจากกล้ามเนื้อและถูกเผาผลาญในไต ค่า Cr สูงอาจแสดงให้เห็นถึงการทำงานของไตลดลง แต่ต้องระมัดระวังว่าอาจไม่แสดงอาการในระยะเริ่มต้นของโรค
  • **SDMA (Symmetric Dimethylarginine) เป็นตัวบ่งชี้ความสมบูรณ์ของการทำงานของไตในสัตว์เลี้ยง

ในบทความนี้เรามาอธิบายว่าทำไม SDMA มีความสำคัญในระบบการดูแลสุขภาพของสัตว์เลี้ยง ดังนี้:

– การตรวจ SDMA ช่วยในการวินิจฉัยโรคไต: SDMA มีความสัมพันธ์กับการทำงานของไตในการกรองสารต่างๆ ออกจากร่างกาย การเพิ่มระดับ SDMA อาจช่วยในการตรวจวินิจฉัยโรคไตในสัตว์เลี้ยงในระยะเริ่มต้น ซึ่งสามารถช่วยให้มีการรักษาและดูแลสุขภาพไตได้อย่างทันเวลา

– การตรวจ SDMA ช่วยในการคาดการณ์การเจริญเติบโตของโรค: การตรวจระดับ SDMA ในระยะเริ่มต้นสามารถช่วยในการคาดการณ์ถึงการเจริญเติบโตของโรคไตหรือโรคอื่นๆ ที่สามารถส่งผลกระทบต่อร่างกายของสัตว์เลี้ยง

– การตรวจ SDMA ช่วยในการตรวจสอบประสิทธิภาพของการรักษา: ค่า SDMA อาจช่วยในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการรักษาโดยการตรวจสอบการลดลงของระดับ SDMA หลังจากการรักษา

– อีกทั้งการรู้ค่า SDMA ยังช่วยในการเฝ้าระวังสุขภาพไตระยะยาว: การตรวจ SDMA อย่างสม่ำเสมอสามารถช่วยในการเฝ้าระวังสุขภาพไตของสัตว์เลี้ยงในระยะยาว

สรุป SDMA เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญในการดูแลสุขภาพของไตในสัตว์เลี้ยง การตรวจระดับ SDMA ช่วยในการวินิจฉัยโรคไตในระยะเริ่มต้นและเฝ้าระวังสุขภาพไตในระยะยาว ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสุขภาพของสัตว์เลี้ยงของคุณให้มีคุณภาพดีในระยะยาว

นอกจากการตรวจเลือด การตรวจเพื่อประเมินสภาวะของไตยังคงต้องพิจารณาการตรวจอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น X-ray, ultrasound, ตรวจปัสสาวะ, และการวัดความดันเลือด เพื่อความระมัดระวังและวางแผนการรักษาให้เหมาะสมตามความรุนแรงของโรคไตในสุนัขและแมว

**รู้ทันค่าไตเร็วขึ้น 2 เท่า ด้วย IDEXX SDMA ที่โรงพยาบาลสัตว์โคซี่แอนด์แคร์ ตรวจแล้วสามารถรู้ผลได้ทันที ! (ประมาณ 15 นาที หลังเจาะเลือด) แม้ไตจะเริ่มสูญเสียการทำงานเพียง 25% ก็สามารถตรวจพบได้ จากเดิม 75%

 

เขียนโดย สพ.ญ วิรดี วงค์เดือน / 8 ตุลาคม 2566

เขียนเมื่อ

บทความที่น่าสนใจ

โรคพยาธิหนอนหัวใจ เป็นโรคที่เกิดได้กับสุนัขทุกสายพันธุ์ และทุกช่วงอายุ โรคนี้สามารถติดต่อได้ผ่านยุง เมื่อสุนัขโดนยุงตัวที่มีตัวอ่อนพยาธิหนอนหัวใจกัด...
น้องหมาและน้องแมว: ควรอาบน้ำเมื่อไหร่และบ่อยแค่ไหน? สำหรับน้องแมว 🐱 น้องแมวเป็นสัตว์ที่รักษาความสะอาดเองอยู่แล้ว ดังนั้นไม่จำเป็นต้องอาบน้ำบ่อย ควรอา...